පරිශීලකයින් සම්බන්ධ කර ගැනීමට සහ SEO වැඩි කිරීමට Pinterest භාවිතා කිරීම

Pinterest සමාජ ජාල වල නවතම විශාලතම දේ බවට පත්ව ඇත. Pinterest, සහ Google+ සහ Facebook වැනි වෙනත් පරිශීලකයින්ට සේවාව භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න ඉගෙන ගැනීමට වඩා වේගයෙන් පරිශීලක පදනමක් වර්ධනය වේ, නමුත් විශාල පරිශීලක පදනමක් යනු සේවාව නොසලකා හැරීම මෝඩකමකි. එය ඔබේ වෙළඳ නාමය වර්ධනය කිරීමට අවස්ථාවකි. අපි WP එන්ජිමේ Pinterest භාවිතා කරන්නෙමු, එබැවින් මම අපගේ වෙළඳ නාමය පෝස්ට් එකේ ප්‍රයෝජනවත් උදාහරණයක් ලෙස තෝරා ගන්නෙමි. මුලදී, අ