හොඳම ෆේස්බුක් තරඟ යෙදුම්වල අංග මොනවාද?

සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ලෝකයේ ෂෝට්ස්ටැක් හි නායකත්ව කණ්ඩායම සමඟ ටකෝස් සහ මාගරිටාස් බෙදාහදා ගැනීම ගැන ජේ බයර්ගේ ආරාධනයකට ස්තූතියි. ෂෝර්ට්ස්ටැක් හි කණ්ඩායමට අපගේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවය අප කොතරම් භුක්ති විඳ ඇත්දැයි දැන ගැනීමට මම වග බලා ගත්තෙමි. ෂෝර්ට්ස්ටැක් කණ්ඩායමේ සාරා පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අපට විශිෂ්ට අන්තර්ගතයන් ලබා දී ඇති අතර එය සැමවිටම අපගේ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. ඔබ නම්