එලෝ ගැන අසනු නොලබන ප්‍රශ්න

මට විශ්වාසයි කවුරුහරි මේ ප්‍රශ්න අසන බව, නමුත් මම ඒවා සොයා නොගත් නිසා මම කෙසේ හෝ එයට පිහියෙන් ඇනීමට යන්නෙමි. මම කලින්ම එලෝ සමඟ සම්බන්ධ වුණෙමි - මගේ මිතුරා සහ අලෙවිකරණ තාක්‍ෂණ ඇබ්බැහි වූ කෙවින් මුලට්ට ස්තූතියි. එකෙණෙහිම, කුඩා ජාලය තුළ මම සැරිසැරූ අතර මට මීට පෙර කවදාවත් හමු නොවූ පුදුම පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සොයා ගතිමි. අපි බෙදාහදා ගැනීමට හා කථා කිරීමට පටන් ගත්තෙමු. කවුරුහරි පවා අදහස් දැක්වූයේ එලෝට ඒ අලුත් දෙයක් ඇති බවයි