මැනීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට අලෙවිකරුවන් භාවිතා කරන දත්ත ආශ්‍රිත මෙවලම් මොනවාද?

අප මෙතෙක් ලියා ඇති වඩාත්ම බෙදාගත් පෝස්ට් වලින් එකක් වූයේ විශ්ලේෂණ යනු කුමක්ද සහ අලෙවිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය අධීක්ෂණය කිරීමට, වැඩිදියුණු කිරීමේ අවස්ථාවන් විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ ප්‍රතිචාර සහ පරිශීලක හැසිරීම් මැනීමට අලෙවිකරුවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ඇති විශ්ලේෂණ මෙවලම් වර්ග ය. අලෙවිකරුවන් භාවිතා කරන මෙවලම් මොනවාද? Econsultancy හි නවතම සමීක්ෂණයට අනුව, අලෙවිකරුවන් වෙබ් විශ්ලේෂණ අධික ලෙස භාවිතා කරයි, පසුව එක්සෙල්, සමාජ විශ්ලේෂණ, ජංගම විශ්ලේෂණ, උසස්පෙළ හෝ බහුකාර්ය පරීක්ෂණ, සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් (SQL), ව්‍යාපාරික බුද්ධි වේදිකා, ටැග් කළමනාකරණය, ආරෝපණ විසඳුම්, ප්‍රචාරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය,