සෑම විශ්ලේෂණ වෘත්තිකයෙක්ම කියවිය යුතු පොත

මීට වසර කිහිපයකට පෙර ක්‍රීඩා අලෙවිකරණ නියෝජිතායතනයක් හිමි මගේ හොඳ මිතුරෙකු වන පැට් කෝයිල්, මනිබෝල් කියවීමට මා දිරිමත් කළේය. එක් හේතුවක් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා මම කිසි විටෙකත් පොත මගේ කියවීමේ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළේ නැත. සති කිහිපයකට පෙර මම චිත්‍රපටය නැරඹූ අතර ක්ෂණිකව පොත ඇණවුම් කළෙමි. මම ක්‍රීඩා ක්‍රීඩකයෙක් නොවේ… ඔබත් එසේ නොවිය හැකිය. මම ඕනෑම විද්‍යාලයක් හෝ වෘත්තිකයෙකු ගැන කලබල වන්නේ කලාතුරකිනි