ඊයම් උත්පාදනය සඳහා ඉහළම අලෙවිකරණ උපක්‍රම

පසුගිය වසරේ අප සමඟ වැඩ නොකළ පැරණි සේවාදායකයකු සමඟ අපි අද ස්පර්ශ කළෙමු. මීට වසරකට පෙර, බොහෝ සමාගම් අපගේ සම්පත් උපයෝගී කරගත්තේ සෙවුම් ප්‍රශස්තිකරණ උපාය මාර්ග පිළිබඳ වක්‍රයට වඩා අප ඉදිරියෙන් සිටින බැවිනි. දැන්, මම විශ්වාස කරන්නේ අපි අපගේ සේවාදායකයින් පොහොසත් අන්තර්ගත උපාය මාර්ග සහ අලෙවිකරණ ස්වයංක්‍රීයකරණය වෙත තව දුරටත් තල්ලු කරන බවයි. එය නිවැරදි වේ, අපි නිවැරදි මාර්ගයේ යමු. ඔරකල් එලෝකාට අනුව, තාක්ෂණය, විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය, වේගය සහ පොහොසත් අන්තර්ගතය