සාර්ථක 2020 නිවාඩු සමයක් ලබා දීම සඳහා ඔබේ වෙළඳ නාම ක්‍රීඩා පොත

COVID-19 වසංගතය අප දන්නා පරිදි ජීවිතයට නාටකාකාර ලෙස බලපා ඇත. අපගේ එදිනෙදා කටයුතුවල සහ තේරීම්වල සම්මතයන්, අප මිලදී ගන්නා දේ සහ අප එසේ කරන්නේ කෙසේද යන්න ඇතුළුව, ඕනෑම වේලාවක පැරණි ක්‍රම වෙත ආපසු යාමේ කිසිදු සලකුණක් නොමැතිව මාරු වී ඇත. නිවාඩු කාලය කෙළවරේ ඇති බව දැන ගැනීම, අසාමාන්‍ය ලෙස කාර්යබහුල වන මෙම කාලය තුළ පාරිභෝගික හැසිරීම අවබෝධ කර ගැනීමට සහ අපේක්ෂා කිරීමට හැකිවීම සාර්ථක, සුවිශේෂී සුව කිරීමට ප්‍රධාන වේ.