ඩයිනර්ස් ක්ලබ් සම්මුඛ සාකච්ඡාව: සමාජ වෙළඳ නාමයක් ගොඩනැගීම

ඩයිනර්ස් ක්ලබ් යනු සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණ ලෝකයේ අනුග්‍රාහකයෙකු වන අතර ඊයේ සමහර කථිකයින් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා කරමින් සිටියේය (අද එය තවත් බොහෝ දේ කරනු ඇත). එඩ්වාඩෝ ටොබන් සමඟ කතා කිරීමේ සතුට මා සතු වූ අතර අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ අවකාශයේ මා දුටු දියුණුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළෙමි. පළමු ප්‍රශ්නය වූයේ ආයතනික බ්ලොග්කරණය සහ මා සපයන ඉඟි 3 ක් ගැන ය. මම බුද්ධිමත් නම්, මගේ ආයතනික බ්ලොග් පොත මිලදී ගැනීමට මම පැවසුවෙමි :). මම දන්ෙන නෑ