සමාජ මාධ්‍යවල ක්‍රීඩාවේ විශාල සංඛ්‍යාලේඛන

එන්එෆ්එල්, මාධ්‍ය සහ ක්‍රීඩා ලෝලීන් සමඟ වර්තමාන මාර්ගගත ගිනි කුණාටුවෙන් අපට ඉගෙන ගත හැකි එක් දෙයක් තිබේ නම්, එය ක්‍රීඩා මාධ්‍යයට සමාජ මාධ්‍යවල බලපෑමයි. නීල්සන් වාර්තා කරන්නේ එන්එෆ්එල් කන්නයේ පළමු සති හය තුළ ක්‍රීඩා නැරඹීමේ සංඛ්‍යාව වසරින් වසර 7.5% කින් අඩුවී ඇති බවයි. මෙය බොහෝ දුරට සිදුවී ඇත්තේ ප්‍රතික්‍රියා සහ පසුකාලීන සංවාදයන් නිසා සමාජ මාධ්‍යවල ගැටලුව පුළුල් වන බවට මට සැකයක් නැත. ෆේස්බුක් හෝ ට්විටර් විවෘත කරන්න