ඊ-වාණිජ්‍ය ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලබා ගන්නේ කෙසේද

ලෝක කුසලානයේ එක් ජයග්‍රාහකයෙකු පමණක් සිටිය හැකි නමුත් බොහෝ සමාගම්වලට ඊ-වාණිජ්‍යය ක්‍රීඩාවේ සාර්ථකත්වය අත්විඳිය හැකිය. සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට උපකාරී වූ ඔප්පු කළ උපක්‍රම තිබේ. ඔබේ ඊ-වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරයට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත හැකි වන පරිදි හොඳම ක්‍රීඩකයින් ස්ථානගත කරන්නේ කෙසේද සහ ගතික ක්‍රීඩා සැලැස්මක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේදැයි බේනෝට් ඔබට පෙන්වයි. සමය ආරම්භ වීමට පෙර කණ්ඩායම් පළමුව ඉහළ ක්‍රීඩකයින් සඳහා ආයෝජනය කළ යුතුය. ඊ-වාණිජ්‍යය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල 5 න්