රයිෆල්: මෙම ක්‍රෝම් ට්විටර් ප්ලගිනය දැන් ලබා ගන්න!

මම ට්විටර් සමඟ ඇති මගේ ආදර සම්බන්ධය ගැන ලියා ඇති අතර ඔබේ ට්විටර් අනුගාමිකයින් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විශිෂ්ට මෙවලම් කිහිපයක් බෙදා ගතිමි. මෙන්න මම දැන් සොයාගත් තවත් හොඳ මෙවලමක්! රයිෆල් බයි ක්‍රෝඩ් රිෆ් යනු ට්විටර් පරිශීලකගේ තොරතුරු හඳුනා ගැනීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට උපකාරී වන ට්විටර් උපකරණ පුවරුව කවුළුවක් එක් කරන ක්‍රෝම් ප්ලගිනයකි. රයිෆල් විසින් ක්‍රියාකාරකම්, ගිණුමේ නියැලීම, ට්වීට් වල ප්‍රභවය මෙන්ම ඒවායේ ඉහළම සඳහන් කිරීම් සහ සම්බන්ධතා ඇතුළු තොරතුරු සපයයි.

පුදුමාකාර සමාජ මාධ්‍ය මෙවලම්

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා ඒවායේ අරමුණු හා විශේෂාංග අතර බෙහෙවින් වෙනස් බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. 2013 සමාජ මාධ්‍ය උපායමාර්ග සමුළුවේ මෙම තොරතුරු විස්තරය මගින් වර්ගීකරණයන් මනාව බිඳ දමයි. සමාගමක සමාජ උපාය මාර්ගයක් සැලසුම් කිරීමේදී, සමාජ මාධ්‍ය කළමනාකරණය සඳහා පවතින මෙවලම් ගණන අති විශාල විය හැකිය. ඔබ සහ ඔබේ කණ්ඩායම ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි විශිෂ්ට මෙවලම් 25 ක් සම්පාදනය කර ඇති අතර එය මෙවලම් වර්ග 5 කට වර්ග කර ඇත: සමාජ සවන්දීම, සමාජ සංවාදය, සමාජ අලෙවිකරණය, සමාජ විශ්ලේෂණ